Silvia PETROVA 

 

Štúdium

- 2-ročný kurz portrétnej tvorby (akad.maliar Július Koller)
- 4-ročný kurz výtvarných techník (Bratislava)
- štúdium figurálnej tvorby - Stredná umelecká škola - ateliér BM 
- kurz portrétnej tvorby (Súkromná stredná umelecká 
  škola dizajnu Ivánska Ba)
- kurz kresby a figurálnej maľby (ak.mal.Fabrici)
- VŠVU kurz kresby a maľby  (ak.mal. E.Vargová)
 

 

 

 

 

 

"Silvia Petrová sa v súčasnosti venuje prevažne figurálnej tvorbe s akcentom na dynamiku výtvarného prejavu v priamo mystickom priestore, čím dosahuje kontrast so silným emotívnym vzťahom ku koloritu jej prác. Ako výtvarníčka  sa dopracovala k svojráznemu a zároveň k profesionálnemu výtvarnému prejavu."

                                                                                                              Ján Feranec